تصاویر اولین روز دوره جدید کلاس فارسی آموزی وکارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه نونهالان در مرکز اسلامی امام علی (ع) برلین

جمعه ۴ اکتبر ۲۰۱۹

 

دوره جدید کلاس فارسی آموزی وکارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه نونهالان در مرکز اسلامی امام علی (ع) برلین

دوره جدید کلاس فارسی آموزی وکارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه نونهالان در مرکز اسلامی امام علی (ع) برلین