پنجشنبه ۹ژانویه ۲۰۲۰ - مراسم بزرگداشت یاد قهرمانان شهید حاج قاسم سلیمانی وهمراهانشان در مرکز اسلامی امام علی(ع)برلین.

در مراسم مرکز اسلامی برلین نیز شمار قابل توجهی از رسانه های آلمان حضور یافتند.در این مراسم مردمانی با ملیت های مختلف از جمله ایرانی، آلمانی، ترک، لبنانی، عراقی، افغان و پاکستانی حضور یافتند و یاد و خاطره قهرمانان مبارزه با تروریسم را گرامی داشتند.
 
 

مراسم بزرگداشت قهرمانان شهید حاج قاسم سلیمانی ،ابو مهدی وهمراهانشان در مرکز اسلامی امام علی(ع)برلین

 

مراسم بزرگداشت قهرمانان شهید حاج قاسم سلیمانی ،ابو مهدی وهمراهانشان در مرکز اسلامی امام علی(ع)برلین

 

مراسم بزرگداشت قهرمانان شهید حاج قاسم سلیمانی ،ابو مهدی وهمراهانشان در مرکز اسلامی امام علی(ع)برلین