تصاویر مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها وبزرگداشت روز زن در مرکز اسلامی امام علی(ع)برلین

شنبه: ۱۵ فوریه ۲۰۲۰
مرکز اسلامی برلین

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن در مرکز اسلامی برلین فوریه ۲۰۲۰

 

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن در مرکز اسلامی برلین فوریه ۲۰۲۰

 

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن در مرکز اسلامی برلین فوریه ۲۰۲۰

 

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن در مرکز اسلامی برلین فوریه ۲۰۲۰

 

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن در مرکز اسلامی برلین فوریه ۲۰۲۰