اطلاعیه اقامه نماز ظهر و عصر مرکز اسلامی امام علی (ع) برلین