تصاویر عزاداری شب هفتم محرم 2022

 

تصاویر عزاداری شب هفتم محرم 2022

 

مراسم سوگواری نونهالان عزیز شب هفتم محرم 2022 مرکز اسلامی برلین

 

تصاویر عزاداری شب هفتم محرم 2022