مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم سینه زنی محرم 2022)

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم) محرم 2022تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم) محرم 2022

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم) محرم 2022

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم) محرم 2022

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم) محرم 2022

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب تاسوعای حسینی (شب نهم) محرم 2022