تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب عاشورای حسینی (شب نهم) محرم 2022

 

 حضور پر شور بانوان عزادار در مراسم شب عاشورای حسینی محرم 2022 مرکز اسلامی برلین

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب عاشورای حسینی (شب نهم) محرم 2022

سخنرانی امام و مدیر مر کز اسلامی برلین حجت الاسلام و المسلمین نیک نژاد در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی محرم 2022

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب عاشورای حسینی (شب نهم) محرم 2022

اجتماع انبوه عزاداران حسینی در شب عاشورای حسینی محرم 2022 مرکز اسلامی برلین

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب عاشورای حسینی (شب نهم) محرم 2022

 

تصاویر مراسم سوگواری عزاداری شب عاشورای حسینی (شب نهم) محرم 2022