تلاوت قرآن ، قراِئت زیارت وارث و عاشورا ، سخنرانی ،مداحی و روضه خوانی در ظهر عاشورا محرم 2022

 

تصاویر عزاداری روز عاشورای حسینی محرم 2022

 

عزاداری و سینه زنی جوانان عزادار ظهر عاشورا 2022

 

تصاویر عزاداری روز عاشورای حسینی محرم 2022

 

گوشه ای از حضور پر شور بانوان عزادار در ظهر عاشورا محرم 2022

 

تصاویر عزاداری روز عاشورای حسینی محرم 2022

 

حضور کودکان و نونهالان در مراسم عزاداری روز عاشورا محرم 2022

 

تصاویر عزاداری روز عاشورای حسینی محرم 2022

 

تصاویر عزاداری روز عاشورای حسینی محرم 2022