تشرف به اسلام

برای تشرف به اسلام ضروری است متقاضی با تعیین وقتی در مرکز اسلامی برلین شخصا حضور پیدا کند و فرم مربوطه را تکمیل نموده و مدارک زیر را ارائه دهد:
1- تکمیل فرم تقاضای تشرف به اسلام
2- نوشتن خلاصه ای از برداشت و نظر متقاضی راجع به اسلام در یک صفحه A4
3- کپی Ausweis (ارائه اصل آن در جلسه حضوری ضروری است.)
4- دو قطعه عکس 3x4
کارت تشرف به اسلام برای تازه مشرفین به اسلام تنها در صورت حضور فرد متقاضی و ارائه مدارک فوق صادر می گردد.
در مواردی که متقاضیان اطلاعات بیشتری را راجع به اسلام نیاز داشته باشند، زمینه ارتباط مستمر آنان با مرکز فراهم گردیده و بر حسب نیاز و علاقه آنان، کتاب و جزوه های گوناگون پیرامون موضوعات مختلف دینی و اسلامی ارائه می گردد.

 

شماره تماس:

0049-30-7551-5845