نشانی مرکز : Ordensmeisterstraße 5-6, 12099 Berlin, Germany

+تلفن: 493075515845

+491771355550 :تلفن همراه

پست الکترونیکی: izbberlin2017@gmail.com

+491771355550 تماس با ما:واتس‌اپ

کانال مرکز: IZBerlin110

ساعت کار مرکز : 

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ الی ۱۷

شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۵