به گزارش روابط عمومی مرکز اسلامی امام علی(ع) برلین، آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در سال ۲۰۲۴ میلادی در تاریخ ۵ آپریل با حضور پرشور مسلمانان در این مرکز برگزار شد.

شایان ذکر است که در این مراسم مسلمانان از دیگر مذاهب اسلام و همچنین کشورهای مختلف نیز حضور داشتند و بعد از نماز گفت‌گو‌هایی نیز در مرکز اسلامی انجام شد.

آخرین نماز جمعه ماه رمضان در سال ۲۰۲۴ در مرکز اسلامی امام علی(ع) برلین برگزار شد

آخرین نماز جمعه ماه رمضان در سال ۲۰۲۴ در مرکز اسلامی امام علی(ع) برلین برگزار شد

آخرین نماز جمعه ماه رمضان در سال ۲۰۲۴ در مرکز اسلامی امام علی(ع) برلین برگزار شد

آخرین نماز جمعه ماه رمضان در سال ۲۰۲۴ در مرکز اسلامی امام علی(ع) برلین برگزار شد